Utdanning
  • 1975-79: Instrumentalpedagogisk linje ved Bergen Musikkonservatorium. Fløyte hovedfag.
  • 1982-83: Fløytestudier. Hospitant ved musikkhøyskolen i Freiburg, Tyskland og Basel, Sveits
  • 1986-89: Studier i instrumentbygging/reparasjon ved Newark Technical College, Department Of Music And Instrument Technology.
Praksis
  • 1979-82: Freelance fløytist og pedagog i Trondheim
  • 1983-86: Regionmusiker i Troms
  • 1989-Nå: Drevet eget verksted i Trondheim

working-justert